سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
شبکه حدیث
حکیمان در میان مردم، شریفترین وشکیباترین و پرگذشت ترین و خوش خلق ترین کسان اند . [امام علی علیه السلام]