سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
درب کنسرو بازکن برقی
اگر دانشمند همه آنچه را که می گفت، نیکو و درست بود، شاید از عجب وخودپسندی دیوانه می شد . دانشمند آن است که درستیهایش فراوان باشد . [امام حسین علیه السلام]